Videoen til Tina Turners sang til “Mad Max i Tordenkuplen”…

Reklamer